Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

API

Strona zapewnia dostęp do API, umożliwiając osadzenie ofert Wydziałów na dowolnej podstronie. 

Aby uzyskać dostęp do API niezbędny jest klucz API, który może zostać wygenerowany na życzenie dla dowolnego wydziału (zapytania proszę kierować do innowacje@umk.pl). 

Lista ofert

Endpoint https://api.innowacje.umk.pl/web/offer/list

Do wysłania

{
 "apikey":"5678uytgfghjkiuytryui", //nadany klucz API
  "page": 1,  //strona
  "count": 5, //elementów na stronie
  "sort": "",
  "sorttype": "",
  "lang": "",
  "filter": {
    "text": "",
    "faculty": "1", // numer wydziału zgodnie z tabelą poniżej
    "status": "",
    "bidder": ""
  }
}

Odebrane

{
  "logged": true,
  "f": "cmdOfferList",
  "response": {
    "1": [
      "/web/offer/list",
      {
        "error": [],
        "exception": [],
        "offers": [
          {
            "class_name": "App\\Entity\\Offer",
            "id": "30", // NUMER OFERTY
            "oid": "275", 
            "fid": "1",
            "lang": "pl_PL",
            "title": "",
            "dateadd": "2014-09-30 10:24:53",
            "abstract": "",
            "description": "",
            "notes": "BRAKI",
            "applications": "",
            "keywords": "",
            "usages": "",
            "methods": "",
            "equipment": "",
            "type_measurement": "1",
            "type_research": "1",
            "type_course": "1",
            "type_expert": "1",
            "type_consulting": "0",
            "type_patent": "0",
            "status": "2",
            "moderated": "0",
            "deleted": "0",
            "iseditablebyowner": true
          }]
     }]
}
}

Numery wydziałów