Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Zapytanie biznesowe

Zgłoś oczekiwanie naukowcom

Wniosek o wpisanie do bazy danych podmiotów gospodarczych zainteresowanych wdrożeniem badań naukowych i prac rozwojowych i/lub wspólnymi projektami badawczymi z UMK
(ulica, nr lokalu)
KRS przedsiębiorstwa

Dyrektor/Prezes

Osoba do kontaktów z Uczelnią

Oczekwiania/propozycje przedsiębiorstwa Przewidywany (oczekiwany) termin podjęcia współpracy