Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Pozyskiwanie pomysłów

Najważniejszym ogniwem w pozyskiwaniu innowacji jest kadra zarządzająca , która ma największy wpływ poprzez prezentowanie otwartej postawy na wszelkiego rodzaju usprawnienia. Pracownik biorący czynny udział w procesie poszukiwawczym powinien dostać moralne, a w konsekwencji materialne wsparcie. Istotnym jest by mieć przekonanie i pewność ,że wszystkie pomysły, nawet te nietrafne nie umkną uwadze kadry.  Zgodnie z regułą nawet porażka jest formą edukacji. Przykładowych  firm, działających w duchu innowacyjności jest wiele. Są to najczęściej duże koncerny dysponujące pokaźnym kapitałem, gdzie kadra zarządzająca potrafi w sposób wymierny docenić wysiłek  pomysłodawcy.

Od kilku lat firma Shell  wprowadziła nowy system komunikacji on line. Polega on na możliwości połączenia się szeregowego pracownika koncernu z centralą przez dowolny panel, pulpit.  W ten sposób może zgłosić swój innowacyjny pomysł. W sytuacji, kiedy powyższy projekt zostaje zauważony i określony mianem obiecującego, pracownik który go wymyślił otrzymuje 25 tyś USD oraz zostaje zwolniony ze swoich obowiązków na okres 30 dni ( jest to czas w którym twórca projektu ma możliwość wprowadzenia go w życie- faza testowa).

Po tym okresie przedstawia wyniki swoich testów i jeśli są pomyślne to dostaje kolejne 25 tyś USD oraz następny 30 dni na próby wdrożeniowe. W konsekwencji w Shellu na przełomie 3 lat narodziło się 1,5 tyś. pomysłów z czego 300 wprowadzono do realizacji. Podobny mechanizm zastosowano w zakładach Toyoty gdzie zezwolono na luźny przepływ informacji pomiędzy różnymi szczeblami administracyjnymi.

Zaletą wdrażania takich metod jest wciągnięcie wszystkich członków przedsiębiorstwa do maszynerii jaką jest  innowacyjność . Wskazanie wspólnego celu podnosi konkurencyjność wśród pracowników. Szkolenia , kursy, samokształcenie zwiększają kulturę organizacyjną jednostki. Ważny element stanowi  również fakt konieczności ciągłego nadzoru nad  działaniami konkurencji. Istotnym jest też  elastyczne podejście do zmian,  spowodowane uwagami klientów.

Wskazana wcześniej metoda spotyka na swojej drodze wiele barier . Podstawową  jest struktura organizacyjna i blokada w wolnym przepływie myśli. Powinien zmianie ulec  tradycyjny sposób działania pracowników, oparty na przyzwyczajeniach. Wielkie pole do popisu mają tutaj  natomiast kadry zarządzające, które w swoim ręku dzierżą wiele narzędzi o charakterze motywacyjnym.