Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Prowadzenie działalności gospodarczej w innych krajach Unii Europejskiej

Utrzymanie wspólnego rynku wewnętrznego jest jedną z podstaw funkcjonowania  Unii Europejskiej. Oznacza to, że w jej granicach obowiązują poniższe zasady:

 • Swobodny przepływ towarów;
 • Swobodny przepływ osób (w tym pracowników);
 • Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Swobodny przepływ usług;
 • Swobodny przepływ kapitału i płatności.

Z prawa swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej wynika, że żadne państwo-członek Unii nie może odmówić swojemu obywatelowi prawa do:

 • Składania ofert;
 • Uczestnictwa w zamówieniach publicznych;
 • Zawierania umów (np. o dzieło, dzierżawy i innych);
 • Uzyskania zezwoleń, koncesji czy też licencji;
 • Nabywani, korzystania i dysponowania prawami oraz majątkami ruchomymi i nieruchomymi.

W praktyce to oznacza, że można zarówno otworzyć i prowadzić własną firmę w wybranym kraju członkowskim, jak i  prowadzić w tym kraju działalność w formie oddziału, przedstawicielstwa bądź tez filii firmy założonej w Polsce. Należy jednak brać pod uwagę, że każdy z tych krajów ma własną bazę aktów prawnych regulujących rejestrację działalności gospodarczej, odrębne przepisy podatkowe, postępowania administracyjne i sądowe, a także zasady zatrudniania obcokrajowców.

Poniżej znajduje się zestawienie dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach-członkach Unii.

DANIA

 • spółka akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka jawna,
 • spółka kamandytowa,
 • oddział firmy zagranicznej,
 • przedstawicielstwo firmy zagranicznej,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • spółka z udziałem kapitału zagranicznego.

FINLANDIA

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka jawna,
 • spółka kamandytowa,
 • oddział firmy zagranicznej.

FRANCJA

 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka kamandytowa zwykła,
 • spółka kamandytowa akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna, filia firmy zagranicznej,
 • oddział firmy zagranicznej,
 • przedsiębiorstwo indywidualne.

GRECJA

 • spółka akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • działalność gospodarcza na zasadzie samozatrudnienia.

HISZPANIA

 • spółka akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • oddział (filia) firmy zagranicznej,
 • spółka zależna.  

IRLANDIA

 • spółka akcyjna,
 • spółka akcyjna z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancją udziału kapitałowego,
 • prywatna spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością,
 • publiczna spółka z nieograniczoną odpowiedzialności,
 • publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • publiczna spółka z  odpowiedzialnością ograniczoną gwarancją i nie posiadająca udziału kapitałowego.

WIELKA BRYTANIA

 • spółka zwykłą,
 • spółka zwykła z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prywatna spółka korporacyjna z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • publiczna spółka korporacyjna z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka korporacyjna z nieograniczoną odpowiedzialnością,
 • oddział firmy zagranicznej.