Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

NOWA USŁUGA DORADCZA RUSZYŁA DLA FIRM KREATYWNYCH

Audyt Potrzeb Rozwojowych (APR) to nowa  BEZPŁATNA usługa doradcza, która ma wesprzeć kreatywne przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonego audytu firma uzyska informację zwrotną na temat potencjalnych kierunków rozwoju.

APR jest metodą oceny potencjału i potrzeb rozwojowych firmy, polega na:

 • ocenie pozycji konkurencyjnej;
 • wskazaniu kluczowych czynników sukcesu;
 • ocenie kondycji, możliwości i potencjału rozwoju firmy;
 • analizie kompleksowości oferty produktowej, usługowej;
 • pomocy w określeniu obszarów wartości firmy
 • wskazaniu możliwych kierunków rozwoju firmy.

Kto może skorzystać z APR

Skorzystać z danej usługi mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora usług/przemysłów kreatywnych działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego, które są zainteresowane przeprowadzaniem gruntownej oceny funkcjonowania firmy oraz wskazaniem na jej podstawie koniecznych kierunków rozwoju i działań modernizacyjnych.

JAK ZGŁOSIĆ FIRMĘ

W celu skorzystania z bezpłatnej usługi doradczej „Audyt Potrzeb Rozwojowych” należy:

 • Sprawdzić czy działalność gospodarcza prowadzona jest w przynajmniej jednej z branż sektora przemysłów kreatywnych (Lista numerów PKD w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu);
 • Prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub województwa pomorskiego;
 • Wypełnić formularz Ankiety wstępnej.

Realizacja - 3 etapy:

 • Przygotowanie – analiza ankiety, ustalenie terminów, podpisanie odpowiedniej dokumentacji;
 • Właściwe przeprowadzenie audytu potrzeb rozwojowych w firmie w określonym terminie;
 • Zakończenie – przekazanie raportu końcowego z audytu wraz z diagnozą i opinią.