Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

BŁĘDY W STRATEGII 2030

Jakiś czas temu została ogłoszona nowa długookresowa strategia rozwoju Polski, aż do roku 2030. Sam fakt jej ukazania został odebrany pozytywnie, ponieważ kieruje ona uwagę na wiele kwestii rozwojowych, natomiast zdaniem eksperta (Alfreda Biecia, ekonomisty SGH, analityka Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, byłego eksperta Parlamentu Europejskiego w dziedzinie rynków finansowych) strategia ta jest oparta na błędnych przesłankach wyjściowych, co w przyszłości spowoduje, że inwestycje i trud wielu ludzie nie przyniesie żadnego użytku, a wręcz zostanie zmarnowany.

Czytaj dalej ...

BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK STAR-UPÓW - PRZESIĘBIORCZOŚĆ W PRAKTYCE

Niemal w każdej branży występują pewne czynniki mające różny zakres i znaczenie, które jednak ograniczają możliwość podjęcia działalności. Jednym z najważniejszych przykładów tego zjawiska jest tzw. ekonomia skali, która występuje w branżach, gdzie większa produkcja przyczynia się do obniżenia kosztów jednostkowych produktu, poprzez rozłożenie kosztu stałego na większą liczbę jednostek.

Czytaj dalej ...

NOWA USŁUGA DORADCZA RUSZYŁA DLA FIRM KREATYWNYCH

Audyt Potrzeb Rozwojowych (APR) to nowa  BEZPŁATNA usługa doradcza, która ma wesprzeć kreatywne przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonego audytu firma uzyska informację zwrotną na temat potencjalnych kierunków rozwoju.

Czytaj dajej ...