Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Impact'17 Konferencja "Nowej Gospodarki 4.0"
AIP UMK bierze udział w Konferencji „Impact’17” zorganizowanej w celu propagowania informacji o możliwościach budowania gospodarki opartej na nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach.
Konkurs JM Rektora - Program "Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2017"
7 czerwca 2017 roku, Aula UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11
Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2017
We środę 7 czerwca w Auli UMK, po raz piąty w UMK odbędzie się "Forum Przedsiębiorczości Akademickiej"
Terapie eksperymentalne w komercjalizacji
Wyjątkowo szybki rozwój i postęp naukowy w zakresie biotechnologii i medycyny stwarzają coraz większe możliwości dla wysoko specjalistycznych ośrodków naukowych, również w Polsce.
Ryzyko w komercjalizacji pośredniej
Komercjalizacja pośrednia czyli nabywanie udziału w spółkach w celu wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.
Konferencja PACTT w Łodzi
Dział Innowacji i Współpracy z Gospodarką Politechniki Łódzkiej zorganizował Ogólnopolską Konferencję dla pracowników komercjalizacji wiedzy, która odbyła się w dniach od 19 do 21 kwietnia br. w Łodzi.
StartUpy w Pałacu
Dziesięć najciekawszych innowacyjnych projektów biznesowych zaprezentowano 14 marca 2017 r. podczas finału akcji „Start-upy w Pałacu”. W tej edycji głos miały firmy oferujące usługi dla biznesu.
Badania przedwdrożeniowe i patentowanie
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, AIP UMK będzie realizował projekt pn. "KUBUS- Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług" w Programie MNiSW "Inkubator Innowacyjności+"
Katalog kosztów związanych z komercjalizacją – przeznaczenie ustawowej części środków
Ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów
Wsparcie przewidziane w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U z 2016 nr 1933).