Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Voucher Badawczy- drugie rozdanie
II edycja naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy"
Wybór strategii wdrożeniowej
Wdrożenie nowych rozwiązań czyli ich praktyczne zastosowanie powinno być ostatecznym celem komercjalizacji wyników badań
Druga Ustawa o innowacyjności- główne założenia
Duża (druga) ustawa o innowacyjności została uchwalona 9 listopada 2017 roku jako ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
Obrady Komitetu Inwestycyjnego Programu "Inkubator Innowacyjności+"
W Startup Campus AIP UMK 19 grudnia odbyły się obrady Komitetu Inwestycyjnego Programu „Inkubator Innowacyjności+”, który składa się w większości z przedstawicieli przedsiębiorców i funduszy inwestycyjnych
Pieniądze dla innowacyjnych spółek
Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości akademickiej mają wspomóc działalność powstających w regionie spółek spin of. Przedstawiciele szesnastu firm odebrali 18 października umowy o dofinansowanie
Naukowcy z UMK na Game Industry Conference 2017
Pracownicy naukowi Kogni_LABu i Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii wzięli udział w międzynarodowej Game Industry Conference, która odbyła się w dniach 6-8 października 2017 r. w Poznaniu.
Kolejna edycja konkursu "Startupy w pałacu"
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Fundacją Startup Poland wyłoniła 10 finalistów konkursu Startupy w Pałacu Globalnie. 4 października w Sali Kolumnowej odbyła się prezentacja zwycięskich projektów.
Voucher Badawczy- badania na zlecenie biznesu TYLKO od 4 do 25 września
UWAGA! Tylko od 4 do 25 września: Voucher Badawczy- badania na zlecenie przedsiębiorców.
Doktoraty wdrożeniowe
Uchwalona 21 kwietnia 2017 roku Ustawa o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, 27 kwietnia uzyskała formalną akceptację Prezydenta.
Licencje na próbę- nowe narzędzie w procesie komercjalizacji
Najprostszą i najbezpieczniejszą formą komercjalizacji wyników badań jest udzielenie licencji na wytworzone dobra intelektualne.