Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Złote medale i puchar specjalny na targach "Archimedes" w Moskwie
12-04-2018

 

Podczas 21. Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "ARCHIMEDES" w Moskwie, dwa wynalazki autorstwa pracowników UMK zostały nagrodzone:

1. wynalazek mgr. Michała Meiny i dr. Krzysztofa Rykaczewskiego "Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka" (P. 424408) zdobył złoty medal oraz puchar specjalny za najlepsze rozwiązanie w dziedzinie ratowania życia i bezpieczeństwa człowieka

2. Natomiast wynalazek "Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych" otrzymał złoty medal. Autorami wynalazku są pracownicy UMK i UKW i jest on wynikiem międzyuczelnianej współpracy naukowej - opracowanie zespołowe naukowców z CM UMK (prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii) oraz UKW (prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. nadzw., dr inż Dariusz Mikołajewski, mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu mechaniki i Informatyki Stosowanej). 

W sumie polscy naukowcy podczas  XXI Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2018 http://www.archimedes.ru/inventions-salon zdobyli jedenaście złotych medali, dwa srebrne i jeden brązowy. Na imprezie prezentowano blisko 700 wynalazków z 28 krajów.

Na polskim stoisku zaprezentowano 14 innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez instytuty badawcze, wyższe uczelnie i prywatne przedsiębiorstwa. 

Złote medale otrzymały:

- Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT i Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk za "Sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego i benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości paliw";

- Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT i Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD za "Sposób oceny zmiany niektórych właściwości paliw w czasie magazynowania";

- Instytut Transportu Samochodowego za "Sposób i układ do kontroli właściwości świetlnych oraz ustawienia świateł reflektora samochodowego zainstalowanego na pojeździe (Analizator świateł)";

- Instytut Metali Nieżelaznych za "Technologię otrzymywania stopów normowanych miedzi i aluminium z frakcji metalicznych pochodzących z przerobu odpadów ZSEE lub kabli Cu i Al";

- Instytut Fizyki PAN za "Innowacyjne ogniwa fotowoltaiczne oparte na heterozłączu n-ZnO/p-Si";

- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy za dwa rozwiązania: "Konstrukcja mieszalnika do mieszania materiałów ziarnistych z wibracyjnym układem napędowym zataczająco – śrubowym" oraz "Mieszadło stacjonarne dla suszarki i mieszalnika materiałów ziarnistych, pracującego z wibracyjnym układem napędowym zataczająco – śrubowym";

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za "Drukowany 3D egzoszkielet pasywny dla dzieci z osłabieniem w obszarze kończyn górnych";

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu za "Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka";

- Jednostka Innowacyjno – Wdrożeniowa PETROL S.C. za "Wielofunkcyjny dodatek uszlachetniający do skroplonych gazów węglowodorowych jako paliw silnikowych";

- Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE za "Stacjonarne wielogazowe detektory gazów".

Dwa srebrne medale trafiły z kolei do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za stworzenie światłoutwardzalnych implantów stomatologicznych oraz do Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej za rozwiązanie: "Biodegradowalne ferrimagnetyczne nanokompozyty chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 jako podłoża 3D do zaawansowanej hodowli komórek".

Ponadto brązowym medalem nagrodzono Politechnikę Wrocławską za rozwiązanie "Uniwersalna platforma lab-on-a-chip do hodowli i badań potencjału biologicznego komórek". Rozwiązanie zaprezentowano w Moskwie w ramach nagrody w konkursie "Innowacja jest Kobietą" organizowanym przez Fundację Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki.