Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Nagrody na targach w Paryżu
15-05-2018

 

Korzystając ze środków finansowych projektu "KUBUS- Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i
Usług" w Programie MNiSW "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK, po raz kolejny  wynalazki naukowców UMK zaprezentowano na międzynarodowych targach wynalazczości. Poprzednio wynalazki były prezentowane w Walencji i Moskwie, a przed kilku dniami w Paryżu.

117 MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZCZOŚCI "CONCOURS LÉPINE 2018" w Paryżu, organizowane  pod  patronatem  Prezydenta  Francji  oraz Prefekta  Policji, zakończyły się dla naszych naukowców bardzo
pomyślnie. Nasze wynalazki otrzymały m. in. jedno z najwyższych wyróżnień:

* Medal Ministra Spraw Wewnętrznych Francji
* złoty medal "CONCOURS LÉPINE 2018"
dla wynalazku mgr. Michała Meiny i dr. Krzysztofa Rykaczewskiego pn. "Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka" (P. 424408)

* Międzynarodową Nagrodę Eiffel przyznawaną przez Francuską Federację
Wynalazców (medal)
dla wynalazku zespołu naukowców kierowanego przez dr hab. Grażynę Dąbrowską z Zakładu Genetyki, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (dr Justyna Boniecka, mgr Olga Narbutt), pn. "Sposób przygotowania
materiału siewnego z użyciem biologicznego stymulatora”(P.424925).


* brązowy medal
dla wynalazku prof. Jerzego Łukaszewicza i dr Anny Ilnickiej pn. "Sposób wytwarzania nanorurek węglowych" (P.424395)


W paryskim konkursie startowały 583  rozwiązania innowacyjne z kilkunastu krajów świata, m.in. z Francji, Chin, Tajwanu, Polski oraz Bośni i Hercegowiny. Wynalazki prezentowane były w sektorach branżowych oraz narodowych. Polskie wynalazki otrzymały 4 medale złote, 5 medali srebrnych oraz 4 medale brązowe

Targi Wynalazczości "Concours Lépine" organizowane są od 1901 roku. Ich inicjatorem był Prefekt Policji,  Louis  Lépine.  W  ramach licznych  działań  pobudzających  gospodarkę Francji w walce z kryzysem Lépine stworzył targi w formie konkursu, nazwane następnie jego imieniem. Podczas  kolejnych  edycji  tej  imprezy
posiadającej ponad  stuletnią  tradycję zaprezentowano  i  wypromowano m.in.: silnik dwusuwowy,  turbinę  cieplną, sztuczne  serce,  sztuczne płuco („żelazne płuca”), aparat  do  transfuzji  krwi, odkurzacz  elektryczny, zmywarkę do naczyń.

W uroczystości wręczania medali i wyróżnień wzięło  udział  wielu gości  honorowych,   m.in. mer  Paryża,  przedstawiciele  ambasad  krajów uczestniczących, przedstawiciele Ministerstw: Spraw Wewnętrznych, Obrony oraz Prefektury  Policji Francji. Targi Concours Lépine są szeroko nagłaśniane w mediach i dzięki swej
renomie oraz ponad stuletniej tradycji co roku przyciągają szerokie rzesze zwiedzających, którzy reprezentują świat nauki  i biznesu, producentów oraz inwestorów. Obecność w konkursie oraz otrzymane
wyróżnienia dają ogromną szansę wynalazcom na znalezienie inwestorów i komercjalizację swoich pomysłów. Mamy nadzieję, że deklaracje składane podczas targów przerodza się w rzeczywiste wsparcie naszych projektów badawczych.

Więcej informacji na temat istoty naszych wynalazków oraz ich zastosowania można uzyskac oglądając filmy promocyjne dostępne w Internecie:

* "Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i
urządzenie do ustalania pozycji człowieka" http://tv.umk.pl/#movie=3739
https://www.youtube.com/watch?v=QRnNJlbTllM&feature=youtu.be

* "Sposób przygotowania materiału siewnego z użyciem biologicznego
stymulatora"
http://tv.umk.pl/#movie=3748
lub https://www.youtube.com/watch?v=6sMkPF2oiAI&feature=youtu.be


W najbliższym okresie nasze wynalazki będą prezentowane na targach w Rumunii oraz podczas konferencji "Impact 18" w Krakowie. Wszystkie te działania są finansowane z Projektu "KUBUS- Komercjalizacja
Uniwersyteckich Badań i Usług" realizowanego przez AIP UMK.