Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

W Katowicach nagrodzono naszych wynalazców
04-07-2018

 

Intarg 2018 w Katowicach 

Wynalazek naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK pn. „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy” autorstwa dr. Macieja Gagata, dr. hab. Dariusza Grzanki oraz prof. dr hab. Aliny Grzanki otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018.

Oprócz złotego medalu wynalazek bydgoskich naukowców został uhonorowany Nagrodą specjalną World Invention Intellectual Property Associations WIIPA oraz nagrodą specjalną Politehnica of Bucharest.

Przedmiotem wynalazku jest rewolucyjny w kardiologii inwazyjnej, działający kompleksowo, stent wewnątrznaczyniowy do implantacji w miejscu zwężenia naczynia krwionośnego w celu utrzymania jego odpowiedniego światła. Celem opracowania innowacyjnej konstrukcji stentu według wynalazku było zwiększenie skuteczności zabiegów poszerzenia naczyń krwionośnych, zwłaszcza tętnic wieńcowych, metodą angioplastyki balonowej z implantacją stentu, a tym samym znaczne ograniczenie powikłań pozabiegowych. Zakres wynalazku obejmuje zarówno konstrukcję stentu, jak i jego zewnętrzne powłoki o ukierunkowanym działaniu.

Jak zapewnia jeden z autorów tego innowacyjnego rozwiązania dr Maciej Gagat z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii CM - Zasadniczą zaletą nowej konstrukcji stentu jest jego duża wytrzymałość na siły zewnętrzne z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej giętkości. Konstrukcja zapewnia doskonałe dopasowanie stentu do ściany naczynia na całej długości oraz optymalną powierzchnię wycięć stentu dla procesu reendotelializacji miejsca poszerzonego naczynia. W konstrukcji stentu zastosowano płytkowate elementy zwiększające powierzchnię działania wewnętrznych powłok funkcyjnych oraz stanowiące dodatkową barierę oddzielającą zewnętrzne pokrycie stentu od powierzchni wewnętrznej ściany naczynia krwionośnego. Co więcej, konstrukcja stentu jest uniwersalna w zakresie wyboru materiału do jego wykonania i umożliwia bezpośrednie umieszczenie znaczników o ograniczonej przezierności dla promieni RTG, poprawiając tym samym jakość procedury implantacji i monitoring jego ułożenia względem ściany naczynia oraz odpowiedniego wpasowania w miejsce zwężenia.

Główną przewagą technologiczną proponowanego stentu wewnątrznaczyniowego jest jego ukierunkowane działanie na poszczególne warstwy komórkowe ściany naczynia. Unikalne powłoki funkcyjne z jednej strony precyzyjnie hamują proliferację i migrację komórek budujących ścianę naczynia, z drugiej przyspieszają gojenie się miejsca jego implantacji. Wypukła struktura powłoki zewnętrznej nowego stentu wbijając się w ścianę naczynia krwionośnego zapewnia jej pożądaną penetrację do stopniowego uwalniania leków hamujących proliferację komórkową. Dodatkowo odpowiednie ułożenie powłoki na powierzchni stentu oddziela działanie związków hamujących proliferację komórkową, przez co nie wpływa na procesy reendotelializacji miejsca implantacji stentu. Natomiast wewnętrzna powłoka zawiera przeciwciała monoklonalne przeciwko CD144 i stopniowo uwalniany system komórkowego wzbudzania ekspresji tropomiozyny-1 z wykorzystaniem np. technologii CRISPR. Zasadniczą zaletą takiego rozwiązania jest jednoczesna zdolność do interakcji powłoki z późnymi śródbłonkowymi komórkami progenitorowymi z krwiobiegu oraz ukierunkowanie komórek śródbłonka do endotelializacji wewnętrznej powierzchni konstrukcji stentu.

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG są narzędziem prorynkowej promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług o poziomie gotowości technicznej TRL od 4 do 9, jak również innowacji, które weszły już na rynek i rozpoczęła się ich komercjalizacja. Targi są też platformą bezpośredniego kontaktu dla przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu i otoczenia biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój. Targi INTARG 2018 odbyły się w dniach 20-21 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Oprócz „Stentu wewnątrznaczyniowego..." autorstwa naukowców z Wydziału Lekarskiego CM na Targach INTARG 2018 zostały docenione dwa inne wynalazki pracowników UMK: 3 nagrody otrzymał wykonany w technologii druku 3D egzoszkielet pasywny zaprojektowany przez (m.in.) prof. dr. hab. Aleksandra Gocha oraz dr Emilię Mikołajewską z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM, służący wsparciu siły osłabionych kończyn górnych u dzieci. Brązowy Medal trafił do zespołu naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska kierowanego przez dr hab. Grażynę Dąbrowską za wynalazek pn. Sposób przygotowania materiału siewnego z użyciem biologicznego stymulatora (P.424925).