Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018
11-10-2018

 

W środę 14 listopada 2018 r. w Auli UMK odbędzie się kolejna, szósta juz, edycja Forum Przedsiębiorczości Akademickiej.
Zapraszamy przede wszystkim całą społeczność Uniwersytetu oraz przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z naukowcami.
Zgłoszenia przedsiębiorców i naukowców na szkolenia oraz rozmowy z naukowcami poprzez formularz dostępny na stronie: http://rejestracja.innowacje.umk.pl
 Program jest bardzo interesujący. Po raz pierwszy w Toruniu zostanie zaprezentowany TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań), http://novismo.com/aktualnosci/wystapienie-novismo-na-konferencji-parp/525/     czyli narzędzie pozwalające generować innowacje. Narzędzia TRIZ pomagają przełamać twórczą niemoc u specjalistów z danej dziedziny poprzez inspiracje rozwiązaniami zapożyczonymi z innych dziedzin. Podczas szkolenia dla chętnych przedstwimy konkretne przykłady zastosowania tego narzędzia zarówno w wielkich firmach (Samsung, Honda, Intel itp.) oraz w firmach polskich.
Pracownicy NCBR zaprezentują programy finansowania badań dla przedsiębiorców- warto skorzystać z tej okazji i dowiedzieć się u źródła na jakie działania mozna uzyskać finansowanie z Programu "Inteligentny Rozwój".

Roboczy plan wydarzenia przedstawia się następująco:

Foyer AULI UMK
9.00-9.15            Uroczyste Otwarcie Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018
9.15-9.50            Wykład inauguracyjny: Sergey Yatsunenko- "Innowacyjne innowacje, czyli w jaki sposób tworzyć innowacje przy   pomocy TRIZ"
10.00-10.30        Prezentacje spółek SPIN OFF z UMK
10.35-11.05        Wykład/ Szkolenie - Prof. dr hab. Wojciech Nowak (AGH Kraków) „Jakie korzyści może uzyskać przedsiębiorca ze współpracy z Uczelnią na przykładzie Centrum Energetyki AGH”
 

10.40-12.30    Sala konferencyjna:   Wykład/  Szkolenie - Sergey Yatsunenko „W jaki sposób wykorzystać obce wynalazki do tworzenia  innowacji?”
12.40-14.10    Sala konferencyjna:    NCBR dla firm: "Dotacje na B+R bez tajemnic, oferta wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój"
11.10-11.55    Dyskusja panelowa „Jakich zmian oczekują przedsiębiorcy, aby zechcieli wprowadzać innowacje?”
                      Uczestnicy: Norbert Kowalkowski (firma HTG Glass), Justyna Cięgotura (Z-ca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego), prof. dr hab. Wojciech Nowak (AGH), przedstawiciel samorządu województwa oraz przedstawiciel NCBR
12.00-12.40        Wykład /Szkolenie - Norbert Kowalkowski (HTG) „Innowacje w rozwoju firmy”
12.45-13.15        Wykład /Szkolenie - Justyna Cięgotura "Czy możemy adoptować model komercjalizacji z USA" 
12.40-14.10        Rozmowy bilateralne/nagrania w media roomie
14.10                  Zamknięcie i podsumowanie
14.30                  Obiad
15.30-16.30        Szkolenie- Sergey Yatsunenko „W jaki sposób przygotować firmę do wprowadzenia innowacji w oparciu o narzędzia TRIZ?”

PRELEGENCI "Forum"  

dr Sergey Yatsunenko

Sergey YatsunenkoDoktor fizyki w Instytucie Wysokich Cisnien PAN; konsultant naukowy w zakresie projektów innowacyjnych i Teorii Rozwiazywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) oraz konsultant naukowy w zakresie mikroskopii konfokalnej do badan materiałowych w Olympus Polska.

Jest autorem i współautorem 43 publikacji naukowych. W swojej pracy naukowej zajmuje sie miedzy innymi: badaniami materiałów do zastosowan terahercowych (THz), badaniami własciwosci optycznych obiektów w skali nano. 
Dr Yatsunenko jest wykonawcą projektu europejskiego PhotonicRoadSME oraz autorem trzech raportów R&D w ramach projektu: nanoczastki w zastosowaniach fotonicznych; kropki kwantowe w zastosowaniach fotonicznych; nanorurki w zastosowaniach fotonicznych.
Dr Yatsunenko jest certyfikowanym fachowcem TRIZ z Pierwszym stopniem według MA TRIZ i zajmuje się prowadzeniem innowacyjnych projektów z zastosowaniem Teorii Rozwiazywania Innowacyjnych Zadań oraz doradztwem naukowym w ramach projektów innowacyjnych. Ponadto jest członkiem rady programowej Fundacji TRIZ-Polska.

Prof. dr hab. inz. Wojciech Nowak

Prof. NowakProfesor zwyczajny w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i od 2014 dyrektor Centrum Energetyki AGH. Jego sciezka zawodowa wiodła przez prestizowe europejskie, japonskie i chinskie osrodki naukowe. Pracował na Wydziale Inzynierii Chemicznej na Uniwersytecie w Tokio od 1987 do 1989, a w latach 1991-1994 był profesorem w Nagoya University w Japonii. Visiting Professor na wielu uczelniach zagranicznych m.in. Hamburg University od Technology, Chalmers University of Technology, Ostrava University, Chinska Akademia Nauk. Autor lub współautor ponad 500 artykułów, 7 ksiazek i monografii, 555 artykułów, na takie tematy jak: wytwarzanie energii, spalanie wegla, hydrodynamiki, czystego wykorzystania wegla, zaawansowanych systemów spalania wegla oraz rozwoju technologii energetycznych w Polsce.
Oprócz osiagniec naukowych w dziedzinie energetyki, Koordynator wielu miedzynarodowych programów badawczych, Przedstawiciel Polski w Miedzynarodowej Agencji Energii (IEA),  Członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Przewodniczacy Sekcji Energetyka Polskiej Akademii Umiejetnosci.
Misją, kierowanego przez Prof. Nowaka, Centrum Energetyki jest aktywizowanie środowisk naukowych i przemysłowych do wzajemnej współpracy, inicjowanie kierunków badawczo-rozwojowych adekwatnych do aktualnych i przyszłych potrzeb energetyki oraz ich prowadzenie. Jak twierdzi Pan Prof. Nowak, Centrum Energetyki odniosło sukces, kiedy przekształciło innowacyjność z centrum kosztów w centrum zysków. Aby to osiągnąć niezbędne było wymagające odpowiedniego czasu wdrożenie szeregu elementów takich jak: połączenie innowacyjności z celami biznesowymi AGH oraz zaprojektowanie i wdrożenie modelu operacyjnego innowacji AGH.

Norbert Kowalkowski

Norbert KowalkowskiBardzo doświadczony Manager prezentujący szeroko rozwinięte umiejętnosci kierowania zespołami pracowników. Posiada mocne kwalifikacje biznesowe w zarządzaniu na szczeblu kierowniczym, rozwoju przedsiewzięć gospodarczych, zarządzaniu projektami i produktami oraz kierowaniu produkcją. Aktualnie jest dyrektorem zarzadzajacym High Technology Glass Polska i udziałowcem właściciela -firmy szwajcarskiej High Technology Glass SA. Ma 56 lat. Urodził sie w Grudziadzu. Studiował prawo na UMK w Toruniu. W Anglii otrzymał dyplomy z prawa na King’s College w Londynie i na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, a nastepnie MBA na London School Economics. W 2018 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Technicznym w Dreznie.
Jest twórcą patentów o charakterze wynalazku pt. „Panel szklany z elementami przewodzacymi prąd elektryczny oraz sposób jego wytwarzania” oraz „Elektrycznie ogrzewany panel szklany oraz sposób jego wytwarzania”. Pracował m.in. jako Dyrektor w takich firmach jak: Vinpol Sp.z o.o. (Toruń), Setia Sp. z o.o. (Kołobrzeg), Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. (Wysoczka), Essex Safty Glass Ltd (Londyn). W wolnych chwilach podrózuje, czyta książki historyczne, słucha audiobooków oraz śledzi nowości technologiczne. Mieszka w Bydgoszczy, gdzie miesci sie siedziba HTG Polska.

Justyna Ciegotura

Justyna CIęgoturaObecnie jest kierownikiem Działu Transferu Technologii PPNT, ekspertem zarządzania portfelem technologii. Posiada tytuł magistra ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, oraz tytuł MBA Uniwersytetu Stanu Illinois w Chicago (The
University of Illinois at Chicago – UIC). W latach 2001-09 pracownik Biura Transferu Technologii Uniwersytetu Stanu Illinois w Chicago, zatrudniona na stanowisku Koordynatora Transferu Technologii i Business Analyst. Podczas tego okresu nadzorowała proces wstępnej oceny potencjału rynkowego około 120 nowych technologii rocznie, pochodzących z
wiodących wydziałów i instytutów UIC: medycyny, biotechnologii, farmacji, inżynierii i informatyki. Stworzyła departament
oceny projektów i wdrożyła płynny system ewaluacji z zastosowaniem technik typu mapping patentów, analiza cytatów,
oraz analiza porównawcza, usprawniajac w ten sposób działania operacyjne biura. Nadzorowała równiez marketing
aktywny projektów o wysokim potencjale rynkowym, poparty badaniami rynkowymi i poszukiwaniem potencjalnych
licencjobiorców. W Fundacji ProRegio od 2010 roku. Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu odpowiada za realizacje projektów wspierających polskie instytucje we wdrożeniu najlepszych praktyk transferu technologii. Jest autorką lub współautorką publikacji na temat komercjalizacji: ABC Przedsiebiorczosci Akademickiej, „Cykl komercjalizacji”, „Umiedzynarodowienie portfela patentowego”, Poznan 2009, Podręcznik zarządzania własnościa intelektualną, praca zbiorowa pod redakcja Jakuba Andersa, Poznan 2009.