Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

PatBase - dostęp do komercyjnej bazy patentów
18-05-2019

Komercyjna baza patentowa PatBase dla pracowników UMK

AIP UMK serdecznie zaprasza do korzystania z zakupionej na potrzeby pracowników UMK komercyjnej bazy patentowej PatBase firmy MineSoft

W jakim celu korzystać z baz patentowych?

Bardzo istotne, aby przed przystąpieniem do prac badawczych dokonać przeszukania bazy patentowej. Można zorientować się jakie podmioty pracują nad podobnymi rozwiązaniami, jakie są trendy w danym obszarze wiedzy czy w danej rodzinie patentów. Wielkie wynalazki bardzo często powstają w wielkich firmach, w działach badawczych korporacji. Takie firmy nie publikują w periodykach naukowych. Publikacja zgłoszenia przez urząd patentowy jest więc często pierwszą informacją na temat danego rozwiązania. I zawiera cenną wiedzę przydatną w badaniach. Korzystanie z literatury patentowej sprawi, że badacze nie będą wyważać otwartych drzwi.

Badanie zdolności patentowej, czyli badanie stanu techniki pod kątem poszukiwania dokumentów potencjalnie przeciwstawionych nowości i poziomowi wynalazczemu rozwiązania, przeprowadzić może każdy twórca wynalazku. Istnieje wiele publicznych baz patentowych, do który każdy ma dostęp, jednak korzystanie z baz komercyjnych jest zdecydowanie lepsze.

Bazy patentowe zawierają ogromne ilości danych i poszukiwania w ich zasobach nie należą do najłatwiejszych. Rozwój komercyjnych baz danych miał na celu ułatwienie tego zadania. Komercyjne bazy patentowe mają wiele zalet, w odniesieniu do darmowych baz patentowych. Jest to szereg wygodnych i przystępnych narzędzi, które w znaczący sposób ułatwiają wyszukiwanie i umożliwiają przetwarzanie otrzymanych wyników. Dodatkowo komercyjne bazy patentowe są wzbogacone o korektę danych bibliograficznych. Błędy w ogólnodostępnych bazach danych to ogromne wyzwanie dla ich użytkowników. Warto wspomnieć również o obszernym zasięgu terytorialnym i chronologicznym komercyjnych baz patentowych oraz indeksowaniu i klasyfikacjach, ułatwiających poszukiwanie informacji.

Zakupiona przez UMK baza PatBase zawiera dokumentację z ponad 100 urzędów patentowych z całego świata, pogrupowaną wg rodzin patentów, jak również ponad 24 kolekcje pełnotekstowe, co daje możliwość poszukiwania wielu tysięcy dokumentów z wykorzystaniem jednego narzędzia wyszukiwawczego. PatBase jest profesjonalnym narzędziem informacji patentowej do prowadzenia poszukiwań w światowej literaturze patentowej, posiada szereg zaawansowanych funkcji wyszukiwania ułatwiających szybkie i precyzyjne dotarcie do dokumentów, w tym: 

  • narzędzia analityczne do tworzenia graficznych map i wykresów, jak również analiz rezultatów
  • przy dokumentach obcojęzycznych (w szczególności azjatyckich) pomocny jest wbudowany translator
  • możliwość elastycznego oraz spersonalizowanego przeglądania, filtrowania, sortowania, przedstawiania oraz eksportu danych
  • narzędzia analizy dokumentów cytowanych i cytujących, w tym linki do literatury niepatentowej
  • narzędzia wizualizacji danych
  • aktualność danych 
  • zintegrowane narzędzia informacji chemicznej (m.in. Chemicalize.org, FDA Data)
  • różne specjalistyczne formularze wyszukiwania – n.p. Chemical search, Legal status search, Citation search
  • możliwość wyszukiwania w językach niełacińskich (CN, JP, KR, RU, TH) przy użyciu funkcji translator
  • możliwość wyszukiwania semantycznego.

Wyszukiwania prowadzone w profesjonalnych bazach informacji patentowej dają gwarancję wysokiej jakości badań patentowych. Komercyjne systemy informacji patentowej umożliwiają wyszukiwania pożądanych informacji w sposób szybki, łatwy i dostępny.

Baza jest dostępna pod adresem:

https://www.patbase.com/express/login.asp

Dostęp do kompletnej bazy można uzyskać pisząc prośbę na adres: innowacje@umk.pl Podać należy imię i nazwisko oraz jednostkę macierzystą uczelni.