Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Konkurs "Moja Firma" dla studentów
06-03-2019

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w KONKURSIE „MOJA FIRMA” IM. PROF. STEFANA MELLERA, którego celem jest promowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych. W konkursie mogą wziąć udział obecni studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy spełniają dodatkowo jedno z trzech kryteriów:

  • prowadzą własną działalność gospodarczą, lub
  • są wspólnikami w spółce cywilnej, lub
  • są wspólnikami spółki kapitałowej i posiadają w niej przynajmniej 10% udziałów.

W ramach konkursu należy opisać na jednej stronie A4 przykład napotkanego przez własną firmę problemu oraz sposób jego rozwiązania (zastosowany lub planowany do zastosowania). Prace są przyjmowane od 5 do 12 marca 2019 roku. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane najlepsze z nich, które następnie będą prezentowane przed Jury konkursu.


Dla zwycięzcy konkursu czeka nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł
ufundowana wspólnie przez UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU i  STOWARZYSZENIE „INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA”.

Wręczenie nagrody odbędzie się w trakcie XXVI Welconomy Forum w Toruniu dniach 18-19 marca 2019 roku.


Więcej na temat konkursu (regulamin i formularz zgłoszeniowy) w dziale
Aktualności na stronie internetowej AIP UMK