Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Medale w Kaohsiung i w Paryżu
14-01-2019

 

W ostatnich tygodniach 2018 roku wynalazki naszych naukowców zostały zaprezentowane na targach wynalazczości i otrzymały kolejne wyróżnienia. Podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości Grand Prix Eiffel Internationalw Paryżu, organizowanych przez Stowarzyszenie Wynalazców Europe France Invention we współpracy z Francuską Federacją Wynalazców, wynalazki uhonorowano trzema złotymi medalami. Natomiast podczas targów Kaohsiung International Invention&Design Expo (Tajwan), organizowanych przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA),  dwa wynalazki otrzymały srebrny medal i jeden brązowy:
 

  • złoty medal w Paryżu oraz srebrny medal w Kaohsiung dla wynalazku naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK pn. „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy” (P.422210). Autorami wynalazku są dr Maciej Gagat, dr hab. Dariusz Grzanka oraz prof. dr hab. Alina Grzanka
     
  • złoty medal w Paryżu oraz srebrny medal w Kaohsiung dla wynalazku pn. Sposób otrzymywania preparatu biologicznego pochodzenia grzybicznego przyspieszający degradację tworzyw polimerowych oraz preparat biologiczny (P.427073), zespołu naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Chemii UMK pod kierunkiem Pani dr hab. Grażyny Dąbrowskiej (w skład zespołu wchodzą: mgr Zuzanna Znajewska, dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska i dr Grażyna Szczepańska)

    Film: https://www.youtube.com/watch?v=3lL0vBgnnp8&t=4s
     
  • złoty medal w Paryżu oraz brązowy medal w Kaohsiung dla wynalazku naukowców z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK pn. „Preparat o działaniu adaptogennym na bazie ekstraktu z Eleutherococcus senticosus i sposób wytwarzania preparatu o działaniu adaptogennym na bazie ekstraktu z Eleutherococcus senticosus” (P.427208). Autorami wynalazku są: dr hab. Daniel Załuski i dr Rafał Kuźniewski

Zarówno targi w Paryżu jak i w Kaohsiung stawiają sobie za główny cel promocję współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań i innowacji w przemyśle oraz umożliwienie wymiany naukowo-handlowej i transferu technologii pomiędzy wynalazcami a międzynarodowym światem biznesu oraz inwestorami zainteresowanymi inwestycjami w innowacyjne projekty.

Targi w Paryżu zgromadziły 150 wynalazków z 14 krajów, natomiast w Kaohsiung obecni byli przedstawiciele 21 krajów, prezentujący ponad 380 wynalazków. Każdy wynalazek był oceniany przez dwóch niezależnych ekspertów. Nagrodzone wynalazki mogą liczyć na szczególne zainteresowanie inwestorów, którzy licznie odwiedzają tego typu imprezy w poszukiwaniu interesujących projektów do wdrożenia.

Udział wynalazków naukowców z UMK w targach był ułatwiony dzięki środkom finansowym z projektu "KUBUS- Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług" w Programie MNiSW "Inkubator Innowacyjności+", realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK.

Uwaga! Zespół projektowy przyjmuje zgłoszenia innowacyjnych pomysłów do wsparcia w ramach badań przedwdrożeniowych w 2019 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 18 stycznia 2019 r. Szczegóły: https://aip.umk.pl/?id=2852