Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Szczegóły oferty #666

#666. Oznaczanie białka i cukrów w materiale biologicznym
Data utworzenia: 2018-06-27T19:26:13+0000
Kurs lub szkolenia (pracownik UMK oferuje wykonanie szkolenia) Badania (pracownik UMK oferuje wykonanie badania wraz z implementacją wyników)
Abstrakt

-

Opis oferty

Oferta dotyczy jakościowej jak i ilościowej analizy białek oraz cukrów w materiale biologicznym (tkanki roślin, zwierząt, komórki bakterii). Badania zostaną wykonane metodami spektrofotometrycznymi opartymi na kalorymetrii i spektrofotometrii w UV.

Słowa kluczowe

Fitohormony, elektrofereza, Western blot, enzymy, chromatografia

Metody badawcze

- immunochemiczne (immunoprecypitacja, Western blot, dot blot, ELISA) - elektroforetyczne (ogniskowanie izoelektryczne, SDS-PAGE, 2-DE) - chromatograficzne (TLC, filtracja żelowa, chromatografia powinowactwa, chromatografia jonowymienna) - radioizotopowe (pomiar radioaktywności cząsteczek znakowanych 14C) - spektrofotometria UV-VIS - spektrofluorymetria

Zastosowania

-

Uwagi

-

Aparatura naukowa

Aparaty do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych, wirówka z chłodzeniem, spektrofotometr UV-Vis, spektrofluorymetr, pH-metr, pompy perystaltyczne, kolektor frakcji, system FPLC do chromatografii średniocisnieniowej białek