Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Szczegóły oferty #665

#665. 1. Badanie wpływu związków antybakteryjnych na właściwości powierzchniowe mikroorganizmów z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM). 2. Wyznaczanie minimalnego stężenia hamującego (MIC) związków o potencjale antybakteryjnym. 3. Obrazowanie AFM powierzchni nieorganicznych.
Data utworzenia: 2019-02-16T10:08:48+0000
Usługa pomiarowa Badania (pracownik UMK oferuje wykonanie badania wraz z implementacją wyników)
Abstrakt

BRAKI

Opis oferty

1. Badanie wpływu związków antybakteryjnych na mikroorganizmy z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM). Badanie polega na wykonaniu wysokorozdzielczego, obrazowania AFM komórek po traktowaniu związkami o potencjale bakteriobójczym. Zebrane dane m.in. obrazy trójwymiarowe oraz parametr chropowatości powierzchni, umożliwiają ocenę zmian w morfologii i strukturze komórek. 2. Wyznaczanie minimalnego stężenia hamującego (MIC) związków o potencjale antybakteryjnym. Stosując standardowe metody mikrobiologiczne (krążków dyfuzyjnych, seryjnych mikrorozcieńczeń) wyznacza się stężenie powodujące całkowite zahamowanie wzrostu mikroorganizmów. 3. Obrazowanie AFM ukazujące topografię próbki wraz z wyznaczeniem tarcia oraz parametru chropowatości próbki.

Słowa kluczowe

-

Metody badawcze

W badaniach wykorzystywane są standardowe metody mikrobiologiczne oraz opracowane protokoły dotyczące pomiarów za pomocą mikroskopii sił atomowych.

Zastosowania

Oferowane badania skupiają się na poszukiwaniu nowych związków o charakterze bakteriobójczym oraz sprawdzeniu ich wpływu na komórki. Wykonanie obrazowania AFM materiałów umożliwi ocenę stopnia wykończenia powierzchni (topografia, chropowatość) co jest ważne zarówno w przemyśle jak i medycynie (zapobieganie adhezji mikroorganizmów).

Uwagi

BRAKI

Aparatura naukowa

laboratorium mikrobiologiczne, mikroskop sił atomowych