Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Szczegóły oferty #662

#662. Analiza fizykochemiczna ciał stałych, w tym odpadów.
Data utworzenia: 2018-06-05T13:24:31+0000
Kurs lub szkolenia (pracownik UMK oferuje wykonanie szkolenia) Usługa pomiarowa Ekspertyza Badania (pracownik UMK oferuje wykonanie badania wraz z implementacją wyników)
Abstrakt

-

Opis oferty

Analiza fizykochemiczna ciał stałych, w tym odpadów. Potencjometria, po wcześniejszym rozpuszczeniu/roztworzeniu próbki pozwala oznaczyć jony zawarte w badanej próbce. Mikroskopia wykorzystana będzie do analizy struktury kryształów badanej substancji. Analiza rentgenograficzna (WD-XRF, XRF) pozwala na analizę jakościową i ilościową.

Słowa kluczowe

Analiza fizykochemiczna, ciała stałe, odpady.

Metody badawcze

Analizy chemiczne: analiza potencjometryczna, mikroskopia, analiza rentgenograficzna.

Zastosowania

Analiza fizykochemiczna ciał stałych powala określić ich skład chemiczny, jak i właściwości. Znajduje zastosowanie w badaniu różnych próbek z przemysłu oraz odpadów przemysłowych/komunalnych.

Uwagi

-

Aparatura naukowa

pH-metry, aparat do miareczkowań Titrino 776, wagi analityczne, suszarki, mikroskopy optyczne, aparat Spektroskan V, piec. Pracownik ma dostęp do aparatury znajdującej się na wyposażeniu Pracowni Analiz Instrumentalnej Wydziału Chemii UMK.