Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Szczegóły oferty #661

#661. Obliczenia potencjału energii odnawialnej z wykorzystaniem metody GIS.
Data utworzenia: 2018-06-05T12:53:37+0000
Kurs lub szkolenia (pracownik UMK oferuje wykonanie szkolenia) Usługa pomiarowa Ekspertyza Badania (pracownik UMK oferuje wykonanie badania wraz z implementacją wyników)
Abstrakt

-

Opis oferty

Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) pozwalają na przestrzenną lokalizację obiektów punktowych, liniowych i przestrzennych (w nawiązaniu do tematyki potencjału energii odnawialnej mogą to być odpowiednio: odwierty geologiczne, cieki, a w przypadku powierzchni łączna powierzchnia terenów wyłączonych z lokalizacji elektrowni wiatrowych). Dzięki wpasowaniu wspomnianych obiektów do układu współrzędnych, można poznać ich warunki umiejscowienia, jak i przestrzeń otaczającą w postaci m.in. środowiska naturalnego, czy infrastruktury technicznej. Dodatkowo baza danych każdego z obiektów i obliczone parametry, pozwalają na wyliczenie potencjału OZE na analizowanym obszarze.

Słowa kluczowe

Energia odnawialna, GIS, potencjał energii odnawialnej

Metody badawcze

Metoda GIS w obliczeniach potencjału energii odnawialnej: wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, wodnej, biomasy.

Zastosowania

Obliczenie potencjału energetyki odnawialnej z wykorzystaniem metody GIS pozwala określić ile elektrowni OZE można postawić na danym obszarze. Co więcej, obliczony potencjał może mieć wpływ na plan zagospodarowania przestrzennego danego regionu.

Uwagi

-

Aparatura naukowa

pH-metry, aparat do miareczkowań Titrino 776, wagi analityczne, suszarki, mikroskopy optyczne, aparat Spektroskan V, piec. Pracownik ma dostęp do aparatury znajdującej się na wyposażeniu Pracowni Analiz Instrumentalnej Wydziału Chemii UMK.