Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Szczegóły oferty #657

#657. Kompleksowa ocena zarządzania przędsiębiorstwem
Data utworzenia: 2019-01-18T11:07:44+0000
Kurs lub szkolenia (pracownik UMK oferuje wykonanie szkolenia) Usługa kosnsultingowa Usługa pomiarowa Ekspertyza Badania (pracownik UMK oferuje wykonanie badania wraz z implementacją wyników)
Abstrakt

BRAKI

Opis oferty

- Ocena dojrzałości procesowej organizacji - Identyfikacja, modelowanie, mapowanie i doskonalenie procesów w organizacji. - Przeprowadzenie analizy strategicznej organizacji. - Budowa strategii rozwoju organizacji. - Przeprowadzenie badań rynkowych i przygotowanie rekomendacji dla działalności marketingowej przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe

Zarządzanie procesami, strategia rozwoju, strategia marketingowa

Metody badawcze

- Metody sądażowe (ankieta, wywiad) - Audyt prowadzonej dziiałaności - Case study - Metody eksperckie

Zastosowania

Doskonalenie działalności strategicznej i operacyjnej organizacji.

Uwagi

BRAKI

Aparatura naukowa

Laptop z oprogramowaniem.