Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Szczegóły oferty #656

#656. Działalność innowacyjna podmiotów gospodarczych i innych jednostek
Data utworzenia: 2018-03-10T17:35:14+0000
Usługa pomiarowa Ekspertyza Badania (pracownik UMK oferuje wykonanie badania wraz z implementacją wyników)
Abstrakt

-

Opis oferty

Oferuję wykonanie analiz/ekspertyz z zakresu: - prowadzenia działalności innowacyjnej przez podmioty gospodarcze - oceny poziomu konkurencyjności podmiotu w branży - strategii rozwojowych przedsiębiorstw i innych podmiotów/jednostek

Słowa kluczowe

innowacyjność, badania rynku, badania opinii publicznej

Metody badawcze

analiza i interpretacja danych zastanych, wywiad kwestionariuszowy, IDI, metoda ekspercka, mystery client

Zastosowania

na potrzeby przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji bankowych

Uwagi

-

Aparatura naukowa

laptop